MENU
Aula_close Layer 1

Hvem er vi?

Børnehusene i Stoholm

Vores vision:

Vi stræber imod at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og at give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig til et livsdueligt, nysgerrigt og demokratisk menneske.

Det gør vi ved at tilbyde læringsmiljøer, med udgangspunkt i barnets perspektiv og forudsætninger og hvor det enkelte barn er aktiv deltager i et forpligtende fællesskab.

 

  Glæde ved at være

     Lyst til at lære

  Og styrke til at gro

 Børnehusene i Stoholm er en fælles enhed som består af to matrikler.

 FyrrevængetFyrrevænget

Fyrrevænget blev bygget i 1972, som den første børnehave i det gamle Fjends kommune. Den ligger i et parcelhuskvarter fra samme periode. Pga. øget børnetal i Stoholm, blev børnehaven udvidet og tilbygget i år 2000. Der er plads til ca. 55 børn. I børnehaven arbejdes der i aldersintegrerede basisgrupper for de 3-4 årige og de ældste børn har deres egen basisgruppe.

  

RådhushavenRådhushaven

I maj 2009 blev en fløj af det gamle rådhus i Stoholm indrettet til en 40 børns institution.  Årsagen var det stærkt stigende børneantal indenfor de 3 – 6 årige i Stoholm.

I samme periode gik et planlægningsarbejde i forbindelse med renovering af hele rådhuset i gang. Dette arbejde stod på frem til sommeren 2010, hvor en ny integreret institution så dagens lys i Stoholm. Der er i dag plads til ca. 75 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn

I børnehaven arbejdes der i aldersintegrerede basisgrupper for de 3-4 årige og de ældste børn har deres egen basisgruppe.